Uitbreken

Schrijf een kortverhaal met als thema "Uitbreken" in het genre "suspense" (Thriller, Misdaad, Mystery, Fantasy, Horror... ) en stuur het voor15 september 2021 op naar contact@phoenixbooks.be.

Deze schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door uitgeverij Phoenix Books onder de volgende voorwaarden:

 • Presenteer het verhaal in Word met het lettertype Garamond, grootte 12pt en regelafstand 1,5. Het gebruik van illustraties is niet toegestaan.
 • De lengte moet tussen de 5000 en 8000 woorden bedragen.
 • Het verhaal moet geschreven worden in de Nederlandse taal en het thema van het verhaal is ‘uitbreken’.
 • Het verhaal moet geschikt zijn voor een breed publiek. Verhalen die aanzetten tot haat en/of geweld of expliciet pornografisch zijn, zullen worden gediskwalificeerd.
 • Het verhaal moet een afgerond geheel vormen met een originele titel (dus niet ‘Uitbreken’).
 • Het ingezonden verhaal werd nog niet eerder gepubliceerd.
 • Het verhaal dient onder eigen naam te worden ingezonden. In het document mogen geen naam- en adresgegevens staan zodat het verhaal anoniem kan gelezen worden door de juryleden.
 • Elke deelnemer mag maximaal twee verhalen insturen.
 • Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de verhalenwedstrijd.

De jury bestaat uit 5 personen. Aan de hand van een algemene beoordeling van elk jurylid wordt eerst een longlist opgesteld. Die longlist zal bekendgemaakt worden op 15 november 2021. Verhalen op de longlist worden onderworpen aan een meer specifieke beoordeling op basis van de volgende criteria:

 • Schrijfstijl.
 • Structuur & opbouw van het verhaal.
 • Originaliteit.
 • Voldaan aan thema.
 • Spanningselementen.
 • Goed uitgewerkte personages.

De winnende verhalen worden uiterlijk op 20 december 2021 bekendgemaakt. De auteur van het winnende verhaal zal ook een boekenbon ontvangen ter waarde van 100 euro. De 10 beste verhalen worden gepubliceerd in een verhalenbundel. Dit boek zal in het voorjaar van 2022 bij Phoenix Books verschijnen.

Als je verhaal wordt gepubliceerd, geef je Phoenix Books de toestemming om de bundel, met daarin ook jouw verhaal, te promoten bij verschillende media op een manier die de uitgever goeddunkt. De verhalen die worden opgenomen in de bundel zullen door de uitgeverij geredigeerd worden in samenwerking met de auteur. Iedere geplaatste deelnemer ontvangt een gratis auteursexemplaar van de bundel. Iedere geplaatste deelnemer krijgt de mogelijkheid meerdere bundels aan te kopen tegen gereduceerd auteurstarief.

De verhalen blijven eigendom van de auteur. Er worden geen royalty’s betaald op deze uitgave. Als er onvoldoende kwalitatieve verhalen worden ingezonden kan de uitgeverij beslissen dat er geen bundel gepubliceerd wordt.

Voor meer info, zie phoenixbooks.be.

Type
Datum

 

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.