Literaire prijzen Sint-Truiden

Samen met het literaire tijdschrift Appel, organiseert de stad Sint-Truiden een literaire wedstrijd.

 • Iedere auteur mag niet meer dan 3 gedichten en/of 1 verhaal inzenden, verplicht in het Nederlands. De verhalen mogen niet langer zijn dan 6 bladzijden.
 • De inzendingen moeten origineel zijn en mogen niet gepubliceerd zijn, ook niet elektronisch.
 • De deelnemers voor de Jongerenprijs zijn min. 14 jaar en max. 21 jaar in 2020.
 • Inzenden gebeurt elektronisch via het online inschrijvingsformulier uiterlijk op 31 mei 2020, waarbij
  • op elk gedicht / verhaal de schuilnaam wordt vermeld,
  • de volgende persoonsgegevens worden opgegeven: titel inzending, naam, schuilnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres,
  • verklaard wordt dat de teksten origineel en ongepubliceerd zijn.
 • Over de beslissing van de jury wordt niet gediscussieerd. De jury kan beslissen één of meer prijzen niet toe te kennen. Inzendingen worden niet teruggezonden of becommentarieerd.
 • Juryleden worden uitgesloten van deelname.
 • In een speciale publicatie worden zowel de winnende gedichten, het winnend kortverhaal en de eervolle vermeldingen opgenomen. Over eventuele verdere publicatie wordt tussen auteur en stadsbestuur overlegd.
 • Alle inzenders verklaren zich akkoord met dit reglement.
 • De laureaten worden persoonlijk verwittigd in november. Alle deelnemers worden  uitgenodigd op de prijsuitreiking van de literaire prijzen, die zal plaatsvinden op 30 januari 2021 tijdens de Gedichtenweek. De winnaars moeten hun prijs persoonlijk in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking.

Voor het volledige reglement, zie sint-truiden.be.

Type
Datum

 

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.