Kluger Hans #38 / Het belang van het irrelevante

De oproep voor Kluger Hans #38 is geopend! Thema deze keer is ‘Het belang van het irrelevante’.

Het irrelevante is wat niet van belang is, wat nooit ter zake doet en geen betekenis heeft. Je kan zeggen dat het irrelevante onnodig is en onbelangrijk ten opzichte van wat zich op de voorgrond afspeelt. Het is iets onbeduidends dat in schril contrast staat met zogenaamde gewichtige ideeën. Wat belang heeft wordt nuttig en ernstig bevonden, en dient op de voorgrond te staan van onze collectieve aandacht – de irrelevantie delft hierbij het onderspit. Of is dit slechts een kwestie van perspectief?

Het idee dat er belang schuilt in het irrelevante is paradoxaal, maar het doordenken van een paradox kan interessante resultaten opleveren. Wat als beide onderwerpen niet per se in een spanningsveld moéten staan? Het zoeken naar het belang van het irrelevante kan dienen als startpunt om na te denken over invalshoeken die anders zonder meer onder de mat zouden worden geveegd. Bedenken waarom het irrelevante relevant zou kunnen zijn, staat ons toe om gebieden te exploreren die we anders geen blik waardig hadden gegund.

Voel je je aangesproken, geïnspireerd, geprikkeld, verveeld? Drop je schrijfsels via het inschrijfformulier op onze website.

Regels

Ik wil een tekst inzenden. Wat moet ik doen?
Tweemaal per jaar lanceren we een thematische open oproep voor ons nieuw nummer. Die vormt zowel een startpunt als vrijgeleide. Laat je inspireren, kruip in je pen, en stuur de tekst naar onze redactie. En weet: de oproep dient als brandstof, niet als keurslijf.

Kan iedereen een tekst insturen?
Omdat we resoluut inzetten op opkomend talent, publiceren we enkel teksten van auteurs die niet meer dan drie boeken of bundels op hun conto hebben.

Aan welke criteria moet mijn tekst voldoen?
Je stuurt je tekst als .docx-bestand of PDF. Je inzending is niet langer dan tien pagina’s proza of tien gedichten. Ook mag je tekst nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Wanneer krijg ik te horen of mijn tekst gepubliceerd wordt?
In mei contacteren we alle auteurs die een tekst inzonden voor ons lentenummer. Auteurs die een tekst inzonden voor ons herfstnummer, kunnen in oktober een bericht verwachten.

 

Voor meer info, zie klugerhans.net.

Type
Datum

 

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.