Young Adult (Uitgeverij Keytree)

Uitgeverij Keytree organiseert een schrijfwedstrijd in het genre "Young Adult" met als thema Verraad, Pesten, Moord…

Wat moet je doen?

  • Deelname is mogelijk tot 22 maart 2020 (24.00 uur)
  • Verhalen dienen ingediend te worden bij: uitgeverijkeytree@gmail.com onder vermelding van “Schrijfwedstrijd”.
  • De minimale lengte is 1500 woorden. De maximale lengte is 2500 woorden.
  • Je inzending mag nog niet eerder zijn gepubliceerd, zowel op internet of in gedrukte / elektronische media.
  • Het gebruik van een pseudoniem is toegestaan.
  • Je mag slechts eenmaal deelnemen.
  • Door deelname aan de wedstrijd verleen je Uitgeverij Keytree toestemming om je ingezonden verhaal in de nog uit te geven bundel te publiceren.
  • Je verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.

Wat kan je winnen?

Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven van de beste verhalen. De redactie van Uitgeverij Keytree beslist welke verhalen in de bundel worden opgenomen en kiest drie winnaars. De winnaars krijgen een gratis exemplaar van de uit te geven bundel

 

Voor meer info, zie uitgeverijkeytree.nl.

Type
Datum

 

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.