Keytree thriller

Uitgeverij Keytree organiseert een schrijfwedstrijd met een genre dat zich kenmerkt door spanning: de thriller. Of het verhaal nu gaat over terrorisme, verraad, pesten of moord laten we aan de inspiratie van het moment over. Verhalen dienen ingediend te worden bij: uitgeverijkeytree@gmail.com onder vermelding van “Schrijfwedstrijd”. De minimale lengte is 1500 woorden. De maximale lengte is 2500 woorden. Je inzending mag nog niet eerder zijn gepubliceerd, zowel op internet of in gedrukte / elektronische media. Het gebruik van een pseudoniem is toegestaan, maar je mag slechts eenmaal deelnemen.

Door deelname aan de wedstrijd verleen je Uitgeverij Keytree toestemming om je ingezonden verhaal in een nog uit te geven bundel te publiceren. Je verhaal is geschreven in de Nederlandse taal

Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven van de beste verhalen. De redactie van Uitgeverij Keytree beslist welke verhalen in de bundel worden opgenomen en kiest de winnaar. De winnaar krijgt een gratis exemplaar van de uit te geven bundel

Meer info vind je op uitgeverijkeytree.nl.

Type
Datum