Averbode Verhalenprijs

Uitgeverij Averbode geeft al bijna 90 jaar de serie Vlaamse Filmpjes uit, kleine leespockets met een verhaal voor kinderen tussen tien en dertien jaar. Veel Vlaamse en Nederlandse jeugdauteurs hebben al een bijdrage geleverd aan deze serie. De verhalen worden geselecteerd via een jaarlijkse wedstrijd, die in 2019 voor de 46e keer wordt gehouden. Zowel gevestigde als beginnende auteurs uit Vlaanderen en Nederland kunnen meedoen. De verhalen die via de wedstrijd worden geselecteerd, verschijnen als Vlaams Filmpje. De auteur van het winnende verhaal krijgt € 1000. De prijs wordt toegekend voor een niet eerder uitgegeven verhaal (zowel in papieren als digitale vorm), in welk genre ook, dat kinderen van tien tot dertien jaar aanspreekt. 

Beoordeling

  • Drie juryleden beoordelen de verhalen en maken een voorselectie. Uit de verhalen die in aanmerking komen voor de prijs, kiezen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar het winnende verhaal. De kinderen krijgen dus het laatste woord.
  • Eind 2019 wordt officieel bekendgemaakt welk verhaal de prijs wint en welke andere verhalen als Vlaams Filmpje zullen worden gepubliceerd. De jury kan verhalen selecteren die niet in aanmerking komen voor de prijs, maar die (mits herwerking door de auteur) toch als Vlaams Filmpje zullen worden uitgegeven.
  • Er wordt niet over de juryrapporten gecorrespondeerd.
  • De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. Daarop is geen verhaal mogelijk.
  • De ingezonden tekst mag niet in enige vorm openbaar gemaakt zijn of worden, anders dan door Uitgeverij Averbode. Inzenders vrijwaren de uitgever tegen aanspraken van derden.
  • De winnaar van de prijs kan in het jaar na zijn of haar bekroning niet meedingen naar de prijs.

Voor meer informatie, zie https://www.averbode.be/

Type
Datum

 

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.