Verhalenwedstrijd Bootmagazine Traveler

Bootmagazine (een uitgave van KIM vzw / 6minutes press) organiseert een verhalenwedstrijd. De wedstrijd staat open voor iedereen zonder leeftijdsbeperking.  De fictie of non-fictie verhalen moeten minstens 10.000 tekens tellen (inclusief spaties), meer mag ook, tot maximaal 25.000 tekens.

Onderwerp

Alle verhalen dienen een directe of indirecte link te hebben met een element of onderdeel van de Antwerpse Stadshaven en haar beheersgebieden. Het verhaal kan gesitueerd zijn in het heden of verleden, kan waar gebeurd zijn of lichtjes tot helemaal verzonnen.

De Stadshaven Antwerpen, het Eilandje en de Scheldekaaien omvatten veel bezienswaardigheden, maar dragen ook vele geheimen van vroeger en nu met zich. Boven of onder water, langs de kaaien… Stof genoeg voor een meeslepend, spannend of romantisch kortverhaal.

De geselecteerde verhalen worden gebundeld in een speciale ‘verhalen’-editie van Bootmagazine Traveler, voorjaar 2021. Afhankelijk van de lengte van de verhalen kunnen dit er meer of minder zijn. Deze speciale ‘verhalen’-uitgave van Bootmagazine telt minimaal 68 pagina’s.

Praktische deelname

Het verhaal wordt aangeleverd in een Word-document. Het gebruikte lettertype is Times New Roman of vergelijkbaar, grootte 11 of 12 punt, met regelafstand 1,5. De pagina’s zijn genummerd.
Het verhaal bevat minimaal +/-10.000 tekens en maximaal +/-25.000 tekens (inclusief spaties)

De verhalen moeten voor 15 februari 2021 als bijlage in een mail gezonden worden naar editor@bootmagazine.be. De mail heeft als onderwerp: “Stadshaven Verhalenprijs 2021”’.

In de mail dient naam, adres, telefoon, e-mailadres en geboortedatum van de auteur vermeld te worden, samen met een korte beschrijving  (6 à 10 lijnen) van de auteur. Deze schets van de auteur wordt opgenomen bij de eventuele publicatie van het verhaal.

De auteurs kunnen het verhaal indienen onder eigen naam of onder pseudoniem. Wanneer een pseudoniem gebruikt wordt, komt alleen het pseudoniem voor bij het indienen van het verhaal. De auteur dient zijn pseudoniem en ware identiteit door te mailen aan de juryvoorzitter:
Werner.Weijts@antwerpen.be
De voorzitter zal de identiteit van de auteur aan de jury pas bekend maken nadat deze hun punten hebben toegekend.

Prijzen

Het verhaal dat de meeste punten behaalt, wordt het ‘Stadshavenverhaal 2021’ en wordt beloond met € 500,- (250,- cash / 250,- aankoopbon).

De drie volgende verhalen met de hoogste score ontvangen elk een aankoopbon ter waarde van
 € 250,-

Een aankoopbon van € 250,- gaat naar het verhaal met de hoogste score geschreven door een auteur jonger dan 21 jaar op 31/12/2020.

De auteurs van de geselecteerde en gepubliceerde verhalen krijgen een pakket met vijf exemplaren van de uitgave waarin hun verhaal is opgenomen. De rechten van de ingezonden verhalen blijven in handen van de respectievelijke auteurs. Bootmagazine en Stadshaven Antwerpen hebben een eenmalig publicatierecht in hun print en/of online uitgaven.

Er wordt niet over de juryrapporten gecorrespondeerd. Inzenders vrijwaren de organisator en uitgever tegen aanspraken van derden.

Voor meer informatie, zie bootmagazine.be.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics