Wil-Low schrijft!

De site was oorspronkelijk bedoeld als bedrijfswebsite voor Wil-Low BVBA, een vennootschap die door Ingeborg Willaert en Bruno Lowagie gebruikt werd voor het verlenen van diensten als C-Level Officer, financieel verantwoordelijke, technische consultant, en soortgelijke opdrachten.

Sinds maart 2019 hebben we echter beslist om naast die zakelijke activiteiten meer aandacht te schenken aan literatuur, meer bepaald aan het schrijven van proza. Het begon met het voornemen van Bruno Lowagie om in 2019 minstens één schrijfwedstrijd te winnen. Dat mondde uit in de creatie van een kalender voor ieder die wil meedoen aan schrijfwedstrijden. We beperken ons hierbij tot proza; de kalender zou algauw onoverzichtelijk worden als we er ook alle poëziewedstrijden in opnamen.

Je zal hier en daar nog een pagina in het Engels tegenkomen omdat we als ondernemer internationaal actief waren en zijn, maar voor wat de schrijfactiviteiten betreft richten we ons voornamelijk op het Nederlandstalig taalgebied.

Volg ons ook op Twitter: willow9040

Hieronder vinden jullie een aantal teksten van de hand van Bruno Lowagie: